Nosilni sistem Omnidrive

MIAG

Prilagodljiv, modularen, natančen

Vsa vozila OMNIDRIVE se lahko premikajo kot plovila na zračni blazini in lahko manevrirajo tudi v najtesnejših prostorih.

Zaradi nagnjene postavitve valjev sta pri pogonu kolesa prisotni dve komponenti sile. Sile posameznih koles, ki so usmerjene druga proti drugi, se izravnajo prek osi in okvirja. Preostale sile se seštevajo v smeri vozila.

Tako je mogoče z ustreznim upravljanjem smeri vrtenja in hitrosti vrtenja posameznih koles ustvariti kakršen koli manever.

Vožnja naravnost: vsa kolesa se premikajo z enako hitrostjo in v isti smeri.

Vožnja vstran: vsako kolo se vrti v nasprotni smeri od sosednjega, vsa kolesa se premikajo z enako hitrostjo.

Vožnja po diagonali: 2 kolesi se premikata po diagonali z enako hitrostjo, vsa kolesa pa se vrtijo v isti smeri.

Zavijanje v ovinek: 2 kolesi na isti strani se premikata z enako hitrostjo in vsa kolesa se vrtijo v isto smer.

Vrtenje/os: 2 kolesi se premikata po diagonali z enako hitrostjo in vsa kolesa z enakim občutkom vrtenja.

Vrtenje: ena stran se z enako hitrostjo vrti v nasprotni smeri od druge.

Eksplozijsko odporni industrijski viličarji in inovativni transportni sistem